logo

Sensibilisatie

Het probleem begint bij de mens !

1 + 1 = 6, en dit tot driemaal toe per jaar !
Veel mensen laten de natuur haar gang gaan, en voor al die kleintjes vindt men al snel geen goede thuis meer.
Het teveel aan katten belandt gedeeltelijk in een reeds overvol dierenasiel. Asielen kunnen de toevloed van katten niet aan. Noodgedwongen moeten ze een groot aantal poezen laten inslapen.
Andere huiskatten worden aan hun lot overgelaten onder het mom van "een kat trekt haar plan wel". Dit is een kortzichtige gedachte die deze katten veroordeelt tot een veelal zwervend bestaan vol gevaar en ontberingen. De dieren worden gedwongen een nieuw leven te beginnen, ze verwilderen, krijgen kittens, en voor je het weet heb je een (over)populatie van zwerfkatten.
Kittens van zwerfkatten worden door katten opgevoed, en niet door mensen, waardoor domesticatie van die kleintjes na de leeftijd van 12 à 16 weken vaak niet meer lukt. Deze relatief korte, maar zeer belangrijke periode wordt de kritische socialisatieperiode genoemd. Het is dan ook dat kittens zich geuren, geluiden en handelingen inprenten, die bepalend zijn voor hun wereldbeeld en voor de rest van hun kattenleven. Als er tijdens deze periode geen positieve interactie met mensen plaats vindt, zullen de kittens een mens nooit als lid van hun "familie" beschouwen, en (vaak terecht) wantrouwig blijven voor alles wat mens is. Het hoeft geen betoog dat er ook voor deze jonge katten in de asielen geen plaats is. Ze komen immers, zijnde verwilderd, niet voor adoptie in aanmerking.

Zwerfkatten vangen om ze te doden lost de problemen niet op !

Voor dierenvrienden is het doden van zwerfkatten geen optie. Anderen, die allerlei soorten overlast van dakloze katten aanvoeren, of er gewoon van af willen, zien dat praktische idee van vangen en doden wel zitten. Alleen... het werkt niet ! Waarom niet? Als je het probleem verwijdert, los je het toch op? Niet dus, want een zo gecreëerde schijnbaar rustige fase is slechts tijdelijk. Eerder vroeg dan laat zullen andere zwerfkatten, op zoek naar een onderkomen en voedsel, het vrijgekomen territorium inpalmen. Telkens een groep zwerfkatten verwijderd wordt, zal dat de deur openen voor andere dakloze katten. Het vangen en doden van gezonde zwerfkatten, wetend dat het alternatief van sterilisatieacties voorhanden is, betekent een eindeloze cyclus van steeds weer nieuwe dieren en steeds weer doden. Het getuigt bovendien van een ethisch bankroet, van een gebrek aan begrip en respect voor het meest elementaire recht van ieder levend wezen : het recht op leven !

Sensibiliseren en informeren !

Katteneigenaars moeten bewust gemaakt en op hun verantwoordelijkheid gewezen worden, want degenen die hun kat niet onvruchtbaar laten maken zijn mede verantwoordelijk voor het vele (zwerf)kattenleed.
Maar ook sensibiliseren en informeren van lokale overheden met betrekking tot de zwerfkatproblematiek maakt een noodzakelijk deel uit van onze taken. Gemeentebesturen overtuigen van de noodzaak geld te voorzien voor een doordacht en professioneel uitgevoerd project van zwerfkattenbeheersing.

Wat kun jij doen ?

LAAT JE KAT STERILISEREN OF CASTREREN !!!
We kunnen dit niet genoeg benadrukken. Het verminderen van het aantal zwerfkatten hangt voor een groot deel af van de wil van eigenaars van huiskatten om hun dieren te laten steriliseren. Je zorgt er zo voor dat je kat geen ongewenste kittens meer kan krijgen. Het zwerfkattenprobleem zou er niet zijn als kattenbaasjes hun kat(ten) zouden laten steriliseren of castreren. Veel zwerfkatten zijn immers ex-huiskatten, achtergelaten door mensen, of nakomelingen van huiskatten, kittens die men niet kon houden, die door hun respectieve onverantwoordelijke eigenaars in de natuur gedumpt werden en vervolgens verwilderden.

Breek een lans voor de zwerfkatten !
Heeft jouw gemeente geen sterilisatiebeleid voor zwerfkatten ?
Vraag dan een afspraak met de verantwoordelijke schepen en burgemeester. Zij worden, gesteund door lokale inwoners, soms bereid gevonden zich het probleem aan te trekken.
Schrijf brieven en stuur e-mails naar lokale kranten, weekbladen, het info-krantje van uw gemeente, neem contact met milieuvriendelijke politici. Vaak zijn het inwoners met een hart voor dieren die hun gemeentebestuur door koppig volgehouden aandringen over de streep kunnen trekken !
Start een sensibilisatieactie om katteneigenaars op hun verantwoordelijkheden te wijzen en ze ertoe aan te zetten hun huiskat(ten) te laten steriliseren of castreren. Onze vzw zal je met raad en daad zo goed mogelijk bijstaan.
Ga ook eens een kijkje nemen op de pagina Zwerfkatten van vzw Gaia, je vindt er bijkomende informatie. Klik op de volgende link: vzw GAIA.

FOD Steriliseren = Beschermen
Folder van de Federale Overheidsdienst "Steriliseren = Beschermen" klik hier...

Wil je graag helpen bij sterilisatie-acties, klik dan hier...